Trang chủ / Blog / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SẮC THUỐC TỰ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SẮC THUỐC TỰ


Bạn cho vòng sứ canh nước vào lọt lòng mâm nhiệt, sau

đó xếp thuốc lên trên và cho nước vào theo lời dặn của

thầy thuốc ( thường 3 chén hay 4 chén). Ấm thường có

2 chế độ nấu: đun nhanh, biểu tượng nút ( I ) (2-3 tiếng)

hay đun chậm, biểu tượng nút (O) ( 4-5 tiếng). Bạn nên

chọn chế độ đun chậm để có thể chiết xuất ra thuốc với

chất lượng tốt nhất.

Khi vừa cắm điện Bảng hiển thị sẽ sáng đèn đỏ báo

hiệu chế độ đang nấu. Khi nước thuốc cạn tới mức giới

hạn (tới mực của mâm nhiệt) thường là 1 chén hoặc tới

8 phân chén, đèn sẽ chuyển sang đèn xanh (hâm). Lúc

này bạn muốn uống liền thì chắt thuốc ra uống rồi RÚT

ĐIỆN vì ấm KHÔNG TỰ NGẮT ĐIỆN, còn chưa uống

liền thì vẫn để đó để thuốc giữ ấm khi nào uống thì chắt

ra (thường giữ ấm được khoảng nửa tiếng)

LƯU Ý: đừng để lâu quá thuốc có thể cạn vì khi thuốc

hết độ ấm thì ấm sắc thuốc sẽ tự động bật lại qua chế độ

nấu. Lặp đi lặp lại chế độ nấu và hâm như vậy sẽ hao

thuốc.